ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Official Store

Nov 16, 2020

Phnom Penh

Wine Time Promotion 10% OFF

Call For Price

Add to favorites

Description:


សួស្តីអតិថិជន របស់ MYPHSAR ទាំងអស់គ្នា រាល់ការបញ្ជាទិញផលិតផលស្រាក្រហមរបស់ Wine Time តាមរយះ MYPHSAR ដែលមាន តម្លៃ 25 USD ចុះ, អ្នកនិងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10% ភ្លាមៗ។ កុំភ្លេចណា! ការផ្តល់ជូននេះ ផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។
សូមចុចLinkដើម្បីទទួលបានពត៍មានបន្ថែម Link Discount : https://myphsar.com/en/posts/category/wine-time-shopp

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

winetimeshop
Phnom Penh

Wine Time Promotion 10% OFF

Call For Price