ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 4, 2020

Siem Reap

អំពូលក្រោយកង់

$3

Add to favorites

Description:


លោកអ្នកក៏អាចបង់ប្រាក់បានតាមរយះកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក​( ABA, Pi Pay, Acleda TaonChet, Wing, PayGo, Sathapana Apps)

✦ សំរាប់ពត៌មានបន្ថែម: 069 29 66 77​ / 095 222 745
​​​​​​------------------
✦ Web site: https://www.reangloy.com

✦Instagram: https://www.instagram.com/reangloy/
✦ Youtube: https://www.youtube.com/c/Reangloy?sub_confirmation=1
✦ Pinterest: https://pinterest.com/reangloy/
✦ Linkedin: https://www.linkedin.com/company/14756231

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Reangloy
Siem Reap

អំពូលក្រោយកង់

$3

You might also like: