ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 22, 2020

Kandal

ជាងម៉ាស៊ីន​ត្រជាក់

Call For Price

Add to favorites

Description:


+សេវាកម្ម​ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
+1-លក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
+2-ដំឡើង​ម៉ាស៊ីន​ត្រជាក់​
+3-ជួសជុល​ម៉ាស៊ីន​ត្រជាក់​ និងទូរទឹកកក
+4-លាងសំអាតម៉ាស៊ីនត្រជាក់
+5-បញ្ចូលហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់
+លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ
+085 411313 / 070270168

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

ជាងម៉ាស៊ីន​ត្រជាក់
Kandal

ជាងម៉ាស៊ីន​ត្រជាក់

Call For Price

You might also like: