ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Oct 2, 2020

Phnom Penh

BOOX Nova2 7.8 ePaper Eink Tablet, 300 DPI Android 9.0

$339

Add to favorites

Description:


● Enable Google Play - Click Settings -> Application -> Enable Google Play, then activate Google Play. Video: https://youtu.be/QL7tF8cIfKE |
● 7.8-inch high-resolution 300ppi flush E Ink screen offers sharper and crispier text, just like reading on printed books.
● The compact and sleek design lets you hold Nova2 in one hand and take it with you wherever you go.
● Adjustable warm and white lights let you read anytime and anywhere.
● USB-C with OTG support allows the external flash driver or hard driver attached for holding hundreds of thousands of books, comics, notes, and audible books.

● What's in the box
1x BOOX Nova2
1x Protective Case
1x Screen protective film
1x USB Type-C Cable
1x 5V/3A Adaptor (QC3.0)
1x User Guide
_______________________
● Warranty: 3-Month limited warranty.
● FREE Delivery in Phnom Penh

Price: $339

Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
Address: Street 13 and 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore/ |
Website: https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

BOOX Nova2 7.8 ePaper Eink Tablet, 300 DPI Android 9.0

$339