ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

Apple EarPods with 3.5 mm Headphone Plug

$35

Add to favorites

Description:


Overview
Unlike traditional, circular earbuds, the design of the EarPods is defined by the geometry of the ear. Which makes them more comfortable for more people than any other earbud-style headphones.

The speakers inside the EarPods have been engineered to maximize sound output and minimize sound loss, which means you get high-quality audio.

The EarPods also include a built-in remote that lets you adjust the volume, control the playback of music and video, and answer or end calls with a pinch of the cord.

Highlights
● Designed by Apple
● Deeper, richer bass tones
● Greater protection from sweat and water
● Control music and video playback
● Answer and end calls

Product Features
● With Remote and Mic
● The remote and mic are supported by all models of iPod, iPhone, and iPad (not all models support volume up/down functions). Audio is supported by all iPod models.
● Requires software version 1.0.3 for iPod nano (4th generation), 2.0.1 for iPod classic (120GB), and 2.2 or later for iPod touch (2nd generation).

Included in the Box:
1x EarPods with 3.5 mm Headphone Plug
__________________________________
● Warranty and Service: 1-Year Limited Warranty from Apple.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Price: $35
Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)

Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore |
Website: https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

Apple EarPods with 3.5 mm Headphone Plug

$35