ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

All-New Kindle Oasis E-reader - 7 inch Waterproof, Built-In Audible

$309

Add to favorites

Description:


● Display: Amazon's 7 inch Paperwhite display technology with E Ink Carta and built-in light, 300ppi, optimized font technology, 16-level gray scale.
● Size: 6.3"x 5.6” x 0.13-.33” (159 mm x 141 mm x 3.4-8.3 mm).
● Weight: Wi-Fi 6.8 oz (194g)
● On-Device Storage: 8 GB holds thousands of books or over 35 Audible audiobooks; 32 GB holds thousands of books or over 160 Audible audiobooks
● Cloud Storage: Free cloud storage for all Amazon content.

● Battery Life: A single charge lasts up to six weeks, based on a half hour of reading per day with wireless and Bluetooth off and the light setting at 10. Battery life will vary based on light settings, wireless usage

● Charge Time: Fully charges in under 3 hours from a computer USB, or in under 2 hours using the Amazon 5W charger (sold separately).

● Wi-Fi Connectivity: Supports public and private Wi-Fi networks or hotspots that use the 802.11b, 802.11g, or 802.11n standard
● Content Formats Supported: indle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, unprotected MOBI, PRC natively; HTML DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, PMP through conversion; Audible audio format (AAX).

● Included in the Box: Kindle Oasis (9th Generation), USB 2.0 charging cable and Quick Start Guide.
● Waterproofing: Waterproof (IPX8), tested to withstand immersion in 2 meters of fresh water for 60 minutes.
__________________________________
● Warranty and Service: 1-year limited warranty and service included from Amazon.
● FREE Smart Case
● FREE e-books.
● FREE Quick Start Guide and Training.

Special. Price: $309 (Version 8G), $349 (Version 32G)
Regular. Price: $329 (Version 8G), $369 (Version 32G)
Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)

Address: Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore |
Website: https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

All-New Kindle Oasis E-reader - 7 inch Waterproof, Built-In Audible

$309