ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

All-new Echo (3rd Gen) - Smart speaker with Alexa

$129

Add to favorites

Description:


Product Features
● Meet Echo - Echo (3rd Gen) has new premium speakers powered by Dolby to play 360° audio with crisp vocals and dynamic bass response.
● Enjoy premium sound - Personalize your listening experience by adjusting the equalizer settings. Pair with a second Echo (3rd Gen) or Echo Plus (2nd Gen) for stereo sound and add more base with an Echo Sub.
● Voice control your music - Ask Alexa for a song, artist, or genre from Amazon Music, Apple Music, Spotify, Pandora, SiriusXM, and more. With multi-room music, play music on compatible Echo devices in different rooms.
● Voice control your smart home - Turn on lights, adjust thermostats, lock doors, and more with compatible connected devices.
● Keep your family in sync - Use your Alexa devices like an intercom and talk to any room in the house with Drop In and Announcements.
● Alexa has skills - With tens of thousands of skills and counting, Alexa is always getting smarter and adding new skills like tracking fitness, playing games, and more.
● Designed to protect your privacy - Built with multiple layers of privacy controls, including a microphone off button that electronically disconnects the mics.

Technical details
● Weight: 27.5 oz (780 g)
● Wi-Fi connectivity: Dual-band Wi-Fi supports 802.11a/b/g/n/ac (2.4 and 5 GHz) networks.
● Bluetooth connectivity: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) support for audio streaming from your mobile device to Echo or from Echo to your Bluetooth speaker
● Audio: 3.0” (76.2 mm) neodymium woofer and 0.8” (20 mm) tweeter
● Accessibility features: The Alexa app and Alexa-enabled products include several features for customers with accessibility needs related to vision, hearing, mobility, and speech
● Generation: Echo (3rd Gen)

What's in the box
1x Echo (3rd Gen)
1x Power adapter (30W)
1x Quick Start Guide
_________________
● Warranty and Service: 6-Month limited warranty.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
Address: Street 13 and 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh

Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore |
Website: https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

All-new Echo (3rd Gen) - Smart speaker with Alexa

$129