ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Oct 29, 2020

Phnom Penh

មកដល់ក្តៅៗ បើកដំបូល2តង់ Starex 2011 HVX Full Option

$20900

Add to favorites

Description:


ការប្រាក់0.83% មកដល់ក្តៅៗ បើកដំបូល2តង់ Starex 2011 HVX Full Option 12seats Volumeចង្កូត ម៉ាស៊ីនអ៊ែម ឡានស្អាត មូលអត់បុក Tel:012 839 800-015/066-992177 បង់មុន30% Google map: https://goo.gl/maps/YSrJxXZiKZy

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Phea Pak
Phnom Penh

មកដល់ក្តៅៗ បើកដំបូល2តង់ Starex 2011 HVX Full Option

$20900