ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 23, 2020

金边

ខ្សែដៃ និងចិញ្ចៀន

$3

添加至收藏夹

描述:


មានគ្រប់ពណ៌ តាមតម្រូវការ ធ្វើដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ អាចកម្មង់បាន ទិញចាប់ពី5$ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងក្រុងភ្នំពេញ

为了能够在MyPhsar安全地购买产品:您无须事先寄钱给卖家。在购买之前,您应该先尝试在一个安全的地方见卖家并检查产品。

dynajewelryfashionshop
金边

ខ្សែដៃ និងចិញ្ចៀន

$3

您可能会喜欢: